Azərbaycan Dili Online Sınaq - Test
Azərbaycan dili fənni üzrə 10 suallıq sınaq imtahanı. Özünüzü sınamaq üçün testdən pulsuz yararlana bilərsiniz.

"Onu məclisə çağırdım, •ancaq• gəlmədi" cümləsində fərqləndirilən söz birinci cümlənin əvvəlinə keçərsə, nə baş verər?

Hansı cümlənin xəbəri məchul növ feildir?

"Qonaq" sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə verilənlərdən biri yanlışdır.

"Kim sizi bu iş üçün göndərib?" cümləsində əvəzliyin hansı məna növləri yoxdur?

İsmi xəbərli şəxssiz cümləni müəyyən edin.

Hansı sözlərdə 1 hecanın tərkibində 2 şəkilçi var? 1. aldıq 2. dayanaraq 3. oxudur 4. qardaşlıq 5. vətənpərvər 6. başlanır.

Hansı cümlədə ədat işlənilməmişdir?

Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

Yanlış fikri müəyyən edin.

"Qəlbisınıq adam" birləşməsindəki sifətin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikir hansıdır?

Azərbaycan Dili Online Sınaq - Test

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!