Azərbaycan dili 10 Suallıq İsim Testi
Azərbaycan dili İsim mövzusunda 10 sualdan ibarət online pulsuz test.

1) Yalnız isimlərdən ibarət olan bəndi müəyyən edin.

2) Mücərrəd mənalı isimləri müəyyən edin.

3) Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyən edin.

4)Hara sualına cavab verən isimləri müəyyən edin.

5) Hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir?

6) Hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir?

7) Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyən edin.

8) Mücərrəd məna bildirən düzəltmə isimləri müəyyən edin

9)Toplu isimləri müəyyən edin.

10) Yalnız mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyən edin.

Azərbaycan dili 10 Suallıq İsim Testi

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!