Azərbaycan Dili Qəbul Tipli Suallar - Online Sınaq İmtahanı
Bu online sınaq imtahanı əvvəlki illərin qəbul imtahanları nəzərə alınaraq hazırlanmışdır. Testə başlayıb özünüzü sınaya və Azərbaycan dili üzrə biliklərinizin hansı səviyyədə olduğunu və ya zəif olduğunuz yerləri müəyyən edə bilərsiniz.
Bütün abituriyentlərə uğurlar arzulayırıq. Şərhlərdə neçə suala düzgün cavab verdiyinizi yaz bilərsiniz.

1.Səhv yazılmış sözləri seçin.

1.kampot
2.dossent
3.səlis
4.ab-hava
5.linqafon
6.ekiz

2.Nümunələrdən birində “yəni” sözü bağlayıcı kimi işlədilməyib?

 (Durğu işarələri buraxılmışdır)

3.Hansı sözün kökü isim deyil?

4.Hansı sözün həm vurğusu, həm də orfoqrafiyası düzgündür?

5.Hansı cümlədə zərf var?

6.Dilimizin öz daxili imkanları hesabına yaranan neologizmləri seçin.

O eyni məsələləri danışmaqdan, hamının onun işinə qarışmasındanyorulmuş, özünü çox tənha hiss edirdi.

7.Əvəzliyin sayını və məna növlərini müəyyənləşdirin.

8.”Qocanın soyuqdan yanağı göyərmişdi.” cümləsindəki feilin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

9.İltisaqilik prinsipinin 3 dəfə pozulduğu sözü göstərin.

10.Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Şəxssiz cümlə
2.Ümumi şəxsli cümlə
3.Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
a.Ananın gözləri yol çəkirdi 
b.Qurddan qorxan quzu saxlamaz
c.Ehtiyat igidin yaraşığıdır
d.Bizi otelə qədər müşayiət etdilər
e.Söyləyənə baxma, söylədiyinə bax

11.”Ana yun corabı oğluna toxuyurdu”nümunəsində idarə əlaqəsinin asılı tərəfi kimi çıxış edən sözlər hansı cümlə üzvləri vəzifəsində işlənib?

12.Eyniköklü sözləri göstərin.

13.”Sən İmranla barışdınmı?” cümləsində neçə nitq hissəsi işlənmişdir?

14.Hansı cümlədə düzəltmə sifət yoxdur?

15.Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi var?

Yaşamaq çətindir, unutmaq asan

Azərbaycan Dili Qəbul Tipli Suallar - Online Sınaq İmtahanı

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!