Dövlət Qulluğu Konstitusiya Testləri - Online Sınaq
Dövlət Qulluğu Konstitusiyaya Aid Test

1. AR Konstitusiyasına əsasən AR dövlət bayrağı, dövlət gerbinin təsviri, dövlət Himninin musiqisi və mətni müəyyən edilir:

2. Aşağıdakı fəsillərdən hansına əlavə edilə bilməz?

3. Aşağıdakı maddələrdən hansı referenduma çıxarıla bilməz?

4. Aşağıdakı bölmələrdən hansına əlavə edilə bilməz?

5. AR Konstitusiyasına əsasən AR dövlət dilinin Azərbaycan dili olması hansı maddədə öz əksini tapmışdır?

6. 1-ci bölmədə bu adda maddə yoxdur?

7. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında nəyini müəyyən edir?

8. Konstitusiyaya əsasən aşağıdakılardan biri yalnışdır:

9. Bərabərlik hüququ ilə bağlı fikirlərdən biri yalnışdır:

10. Mülkiyyət hüququ nədir?

Dövlət Qulluğu Konstitusiya Testləri - Online Sınaq

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!