Dövlət Qulluğu Online Sınaq Testi
Dövlət Qulluğu Konstitusiyaya Aid 10 Sualliq Online Sınaq Testi

1. Konstitusiyaya görə dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi və Konstitusiyada dəyişikliklər hansı yolla mümkündür?

2. AR Konstitusiyasında bu adda bölmə yoxdur?

3. AR Konstitusiyasında bu adda fəsil yoxdur?

4. AR Konstitusiyasında bu adda maddələr yoxdur?

5. “Azərbaycan dövləti iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir” müddəası hansı maddədə öz əksini tapıb?

6. ”İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi” maddəsi ilə bağlı hansı fikir yalnışdır?

7. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək, hansı hallarda müəyyən edilə bilər?

8. Konstitusiyaya görə vətəndaşların əsas hüquqlarından biridir:

9. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

10. ”Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.” müddəası hansı maddədə öz əksini tapıb?

Dövlət Qulluğu Online Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!