Dövlət Qulluğuna Aid Onlayn Sınaq Testi
Dövlət Qulluğuna 10 Suallıq Sınaq Testi

121. Aşağıdakı müddəlardan hansı biri AR Konstitusiyasında təsbit olunmamışdır?

122. Aşağıdakılardan hansı AR Konstitusiyasının “Əmək hüququ” maddəsində təsbit olunub? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.

123. ”Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz.” müddəası Konstitusiyanın hansı maddəsində müəyyən edilib?

124. ”Hər kəsin dövlət orqanlarının yaxud onların vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi nəticəsində vurulmuş zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsi hüququ vardır.” müddəası hansı maddədə öz əksini tapmışdır?

125. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

126. AR ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və azadlıqları hansı hüququ aktlara uyğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər? (tam və dolğun cavabı seçin)

127. Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması hansı nəticəyə mütənasib olmalıdır?

128. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

129. Aşağıdakılardan hansı “vətənə sədaqət” maddəsində müəyyən olunub?

130. Tarix və mədəniyyət abidələrini və ətraf mühiti qorumaq kimin borcudur?

Dövlət Qulluğuna Aid Onlayn Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!