Dövlət Qulluğuna Bizimlə Hazırlaş
Dövlət Qulluğu Konstitusiyaya Aid 10 Sualliq Online Sınaq Testi

1. Aşağıdakı hansı müddəada yalnışlıq var?

2. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

3. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

4. Aşağıdakılardan hansı Konstitusiyada azadlıq kimi müəyyən olunub?

5. “İrqi, milli, dini, sosial və hər hansı digər meyara əsaslanan ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir.” müddəası hansı maddədə müəyyən olunub?

6. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

7. Dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə müstəqil müqavimət göstərmək.........................?

8. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

9. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

10. AR Konstitusiyasına əsasən hansı hallarda sosial təminat hüququna malikdir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.

1. Qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinəçatdıqda 

2. Xəstəliyinə görə 

3. Əlilliyinə görə4. Ailə üzvünü itirdiyinə

5. Əmək qabiliyyətini itirdiyinə 

6. İşsizliyə görə

7. Qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda

Dövlət Qulluğuna Bizimlə Hazırlaş

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!