Dövlət Qulluğuna Hazirlaşanlar Üçün 10 Suallıq Online Sınaq Testi
Dövlət Qulluğuna Hazirlaşanlar Üçün 10 Suallıq Online Sınaq Testi

1. Konstitusiyanı və qanunları pozan birliklərin fəaliyyətinə xitam verilə bilər:

2. Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlar sırasına daxil deyil:

3. Konstitusiyaya əsasən aşağıdakılardan biri yalnışdır:

4. Minimum təhsil standartlarını müəyyən edir:

5. Hər kəsin hansı məlumatların düzəldilməsini və ya çıxarılmasını (ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır?

6. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında işləyən, AR Konstitusiyasına sadiq qalacağına and içmiş şəxs hansı halda vəzifədən getmiş sayılır və bir daha həmin vəzifəni tuta bilməz?

7. AR Konstitusiyasına əsasən vətəndaşlıq hüququnun təminatı ilə bağlı verilənlərdən biri doğru deyildir.

8. AR Konstitusiyasına əsasən doğru deyildir?

1. AR əhalinin danışdığı başqa dillərinsərbəst işlədilməsinə və inkişafına zəmanətverir. 

2. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz,pozulmaz və ayrılmaz hüquqları vəvəzifələri vardır.

3. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyətvə başqa şəxslər qarşısında məsuliyyətini vəvəzifələrini də əhatə edir.

4. Dövlət hər kəsin hüquqlarının vəazadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir.

5. Heç kəs heç bir halda mülkiyyətindənməhrum edilə bilməz.

9. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları nəyə uyğun olaraq tətbiq edilir?

10. AR Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların vəzifələrinin əsası ilə bağlı yanlışdır:

Dövlət Qulluğuna Hazirlaşanlar Üçün 10 Suallıq Online Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!