İnformatika Pulsuz SInaq İmtahanı
Pulsuz sınaq

1) Mətnin ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi prosesi neca adlanır?

2) İnformasiya üzərində aparılan əsas əməliyyatlardır:

3) Alınan yeni informasiyanın həmin anda istifadəçiyə verilan problemin həllində lazım olması xassəsi necə adlanır?

4) Verilənlərin modemlə ötürülmə sürəti saniyədə 56000 bitdir. Fayl bu modemin köməyi ilə 10 saniyə ərzində ötürülür. Bu faylın baytlarla ölçüsü nəyə bərabərdir?

5) Hacmi 2³⁶ bit olan məlumat neça Gigabayt informasiyanı özündə saxlayır?

6) Azalma sırasına görə yerləşdirin.

1. 1024 Kbayt

2. 100000 bit

3. 10240 Kbayt

4,800 bit

5. 102400 bit

7) 25 Mbayt + 3772 Kbayt + 252 Kbayt caminin nəticəsi neça Kbayt olar?

8) Hansı qurğu sistem blokuna daxil deyil?

9) Videosistemin hansı komponenti kompüterin qrafik imkanlarını müəyyənləşdirir?

10) Fərdi kompüterlər hansı kompüter sinfinə aiddir?

İnformatika Pulsuz SInaq İmtahanı

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!