Online Kimya Sınaq İmtahanı - Pulsuz Kimya Testi
Kimyanın ilk anlayışlarınızı yoxlaya biləcəyiniz online pulsuz sınaq imtahanı.

1) Distillǝ ilə ayırma üsulu maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə asaslanır?

2)Durultma ilə ayırma üsulu maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslanır?

3) Xromatoqrafiya ilə ayırma üsulu maddələrin hansı xassəsinin müxtəlifliyinə əsaslanır?

4. Hansı kimyəvi işarə basit maddəni göstərir ?

5. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir?

6) Bəsit maddələri göstərin.

7. Mürəkkəb maddələri göstərin.

I. NH3             II. N₂                 

  III. HNO3         IV. S

8. Basit maddələri göstərin.

I. Fe.            II. H₂O

 III. FeS.       IV. S

9. Nəcib qazı göstərin.

10. Nəcib qazı göstərin.

Online Kimya Sınaq İmtahanı - Pulsuz Kimya Testi

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!