Online Sınaq İmtahanı (Pulsuz) - Azərbaycan Dili
Azərbaycan dili fənnindən pulsuz online sınaq imtahanı.

1. "Kənd" sözündən sonra hansı söz gəlsə, sözün son samiti cingiltili tələffüz edilər?

2. Tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansında budaq cümlə əvvəl gəlir?

3. "Siyahı yazılırdı" cümləsindəki feillə bağlı yanlış fikirdir:

4. Nümunədə işarələnmiş sözlərlə bağlı yanlışı müəyyən edin

Bu güllü, çiçəkli (çəmənlər) indi

(Bəzəkdir) ömrümə günümə mənim.

5. Qrammatik məna növünə görəfərqli feil işlənmiş cümləni müəyyən edin.

6. Düzəltmə fellər cərgəsini göstərin:

7. Nəticə bildirən modal söz işlənmiş cümlə hansıdır?

8. Hansı cümlədə sifət isimləşmişdir?

9. "Bildirkilərdən" sözünün təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.

1.Kökü bil feilidir

2. İki leksik şəkilçilidir 

3. Başlanğıc forması bildirki hissəsidir 

4. Kökü omonimlik yarda bilir 

5. İki qrammatik şəkilçi qəbul edib

10. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

Online Sınaq İmtahanı (Pulsuz) - Azərbaycan Dili

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!