Online Tarix Testləri
Bu online testdə əvvəlki illərin qəbulları nəzər alınaraq tarix fənnindən 10 ədəd seçmə sual yer alır.

1. Teymurilər dövlətinə aid deyil:

2. 653-cü il Bələncər və 732-ci il Puatye döyüşlərinə aid oxşar cəhətdir

3. Roma imperiyasının IV əsrin əvvəlləri tarixinə aiddir

4. Terek döyüşünün nəticəsi olmuşdur

5. E.ə IX və e.ə IV əsr Azərbaycan tarixinə aid oxşar cəhətdir

6. XV əsrin əvvəllərində Qara Yusifə qarşı birləşmişdilər

7. Kral Ekbertin bütün anqlosaksonları öz hakimiyyəti altında vahid dövlət halında birləşdirdiyi il Azərbaycanda baş vermişdir

8. Sarısarıqlılar üsyanından fərqli olaraq, Kür Şad üsyanı

9. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

1. Böyük Karlın Roma üzərinəyürüşü
2. Roma papasının onuimperator elan etməsi
3. ...............................................

10. XI-XV əsrlərdə yaranmış dövlətlərə aid deyil

Online Tarix Testləri

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!