Riyaziyyat Pulsuz Sınaq İmtahanı - Online İmtahan
Fiqurların sahəsi

1) Üçbucağın tərəflərindən biri 8 sm və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyü 6 sm olarsa,sahəsini tapın

2) Üçbucağın tərəflərindən biri 10 sm və bu tərəfə çəkilən hündürlüyü 5 sm-dir. Üçbucağın sahəsini tapın

3) Üçbucağın iki tərəfi 4 sm və 8sm, bu tərəflər arasındakı bucaq 30° olarsa,sahəsini tapın.

4) Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi 6 sm və oturacağına bitişik bucağı 75° olarsa, sahəsini tapın

5) Tərəfləri 9 sm,10 sm və 17 sm olan üçbucağın sahəsini hesablayın.

6) Tərəfləri 10 sm, 17 sm və 21 sm olan üçbucağın sahəsini hesablayın

7) Katetləri 6 sm və 15 sm olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapın

8) Bərabərtərəfli üçbucağın tərəfi 6 sm olarsa, sahəsini tapın

9) Sahəsi 25√3sm² olan bərabərtərəfli üçbucağın tərəfini tapın

10) Trapesiyanın oturacaqları 8 sm və 4 sm, hündürlüyü isə 3 sm olarsa, sahəsini tapın

Riyaziyyat Pulsuz Sınaq İmtahanı - Online İmtahan

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!