Riyaziyyatdan pulsuz onlayn sınaq
Riyaziyyat pulsuz sınaq

1)Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının iki qarşı bucağı 5:7 nisbətində olarsa, onları tapın.

2)Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının iki qarşı bucağı 4:5 nisbətində olarsa, onian tapın.

3)Radiusu 7,5 sm olan çevrə daxilinə tərəfləri 3:4 nisbətində olan düzbucaqlı çəkilmişdir. Düzbucaqlının perimetrini tapın.

4)Daxilə çəkilmiş dördbucaqlının üç ardıcıl bucağının nisbəti 2:3:4 kimidir. Dördbucaqlının dördüncü bucağını tapın.

5)Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının üç ardıcıl bucağı 1:2:3 nisbətindədir. Dördbucaqlının ən kiçik bucağını tapın.

6)Çevrə xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının üç ardıcıl tərəfi 3:5:7 nisbətindədir. Bu dördbucaqlının perimetri 120 sm olarsa, onun ən böyük tərəfini tapın

7)Çevrə xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının üç ardıcıl tərəfinin nisbəti 3:4:5-dir. Bu dördbucaqlının perimetri 48 sm olarsa, onun ən böyük tərəfinin uzunluğunu tapın.

8)Radiusu 2,5 sm olan çevrə daxilinə tərəfləri 3:4 nisbətində olan düzbucaqlı çəkilmişdir. Düzbucaqlının tərəflərini tapın.

9)Radiusu 5 sm olan çevrə daxilinə tərəfləri 4:3 nisbətində olan düzbucaqlı çəkilmişdir. Düzbucaqlının tərəflərini tapın.

10)Çevrə xaricinə çəkilmiş ABCD dördbucaqlısında 4B 4 sm, BC-5 sm, CD-9 sin olarsa, AD tərəfini tapın.

10)Çevrə xaricinə çəkilmiş ABCD dördbucaqlısında 4B 4 sm, BC-5 sm, CD-9 sin olarsa, AD tərəfini tapın.

Riyaziyyatdan pulsuz onlayn sınaq

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!