Sertifikasiya və Miq - 15 Suallıq Sınaq İmtahanı
Sertifikasiya və Miq imtahanlarına kurikulum üzrə hazırlaşanlar üçün elektron test vəsaiti.

Qeyd edilən hansı üsulu biz motivasiya mərhələsinə daha uyğun saya bilərik ?

7-ci sinif sagirdi Nuray həmisə sinifdə çox fəaldır və o, daim öz söylədiyi nitqlərlə diqqəti cəlb edir. Qeyd olunan nümunəni affektiv sahənin hansı mərhələsinə aid etsək, daha düzgün olar?

Gülnarə müəllimə sinif rəhbəri olduğu 9-cu sinifin şagirdləri barəsində ona məlum olan məlumatları çalışır ki, gizliliyini təmin etsin. Qeyd olunan nümunə müəllimin etik davranış prinsiplərindən hansı aid etmək düzgündür?

"Fərqi yoxdur hər hansı bir sənətkar yaşadığı dövrdə inkişaf edir "fikrini izah edin.Qeyd olunan situasiyanı hansı təfəkkürə aid etsək,daha düzgün olar.

6-cı sinif şagirdləri fiziki tərbiyə dərsində Nigar müəllimənin göstərişi ilə hərəkətləri ardıcıllıqla təkrarlayırlarsa, bu nümunəni psixomotor taksonomiyanın hansı mərhələsinə aid etsək daha doğru olar?

Ləman Excel proqramında cədvəl düzəltmək bacarığını daha da yaxşılaşdırmaq üçün evdə özü məşq edirsə, nümunəni psixomotor sahənin hansı mərhələsinə aid etsək daha düzgün olar?

Asif liftdən istifadə edərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət edirsə, bu nümunəni idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə aid etsək daha düzgün olar ?

Şəhla müəllimə 8-ci sinif şagirdi Vüsaləyə söz birləşməsi ilə cümləni fərqləndirməyi tapşırır. Nümunə hansı biliyə aiddir?

Namiq olimpiadada qalıb olmağı hədəfləyir, hədəfini gerçəkləşdirmək üçün özünə günlük rejim təyin edirsə, qeyd olunan nümunə hansı biliyin növünə aiddir?

Müəllimə apardığı summativ qiymətləndirmənin nəticəsini sinifdə müzakirə etmirsə,müəllimə hansı pedaqoji prinsipə əməl etməmiş sayılır ?

Bu gün dərsə vaxtında gəlməyən Afiqi,Gülər müəllimə tədris müddətində onu dərsə cəlb etmirsə,onda müəllimə aşağıda qeyd olunan pedaqoji prinsiplərdən hansına əməl etmir?

Mətndən nə? suallarına suallarına cavab verən sözləri seçib onların adlıq yoxsa qeyri -müəyyən təsirlik hallarına aid olmasını müəyyən edin. Qeyd edilən nümunəni idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə aid etmək olar?

8-ci sinfin ədəbiyyat müəlliməsi Gülnar müəllimə bu gün keçdiyi dərsi müzakirə formasında qurdu. Bu dərs forması 8-ci sinif şagirdlərinin hamısının marağına səbəb olur. Qeyd edilən nümunədə müəllim hansı pedaqoji tələbi yerinə yetirir ?

10-cu sinif şagirdi Asif fikirləşir ki,sinfin əlaçısı hüquqşünaslıq ixtisasına hazırlaşırsa,mən də hüquqşünaslıq ixtisasına hazırlaşmalıyam. Qeyd olunan nümunədə hansı məntiq xətasına rast gəlinir?

Gülər müəllimə 12-ci əsr sənətkarı Nizami Gəncəvinin yaradıcılığnın Azərbaycan ədəbiyyatının orta,yeni və ən yeni dövrlərinə təsiri mövzusunda müzakirə təşkil edir. Qeyd olunan nümunəni idrak taksonomiyasının hansı növünə aid etmək olar?

Sertifikasiya və Miq - 15 Suallıq Sınaq İmtahanı

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!