Sertifikasiya və Miq imtahanlarına hazırlaşanlar üçün online test
Miq imtahanlarına kurikulum üzrə hazırlaşanlar üçün elektron test vəsaiti.

Sual 1

Orxanın sintaktik təhlil də əziyyət çəkdiyini görən Gülər müəllimə ona digər üsullarla bu mövzunu aşılamağa çalışır, əksinə olaraq Orxan göstərilən köməkdən imtina edirsə,bu Orxanda hansı düşüncənin olmasının göstəricisi sayıla bilər?

Sual 2

Şagird Azərbaycan dili fənnindən hər bir çalışmanı uğurla həll etsə də,cümlə üzvlərinin təhlilində bu uğura nail ola bilməyərək artıq bu mövzudan digər mövzulara keçir.Qeyd edilənlərə əsaslansaq,şagird hansı düşüncə tərzinə malikdir?

Sual 3

8-ci sinif şagirdi Ramal xeyli istedadlı ,bacarıqlı şagirddir,,buna baxmayaraq Ramal rəylərə açıq deyildir. Qeyd olunanlara əsasən söhbətin hansı nəzəriyyədən bəhs olunduğunu söyləmək olar?

Sual 4

5-ci sinif şagirdi Vüsal dərsdə verilmiş rəqəmlərdən istifadə edərək cədvəl qurdu.Qeyd edilən nümunəni idraki taksonomiyanın hansı mərhələsinə aid etsək ,cavab doğru olar ?

Sual 5

Meyvələri ardıcıllıqla sadala.Qeyd edilən nümunəni biliyin hansı növünə aid etsək ,cavab düz olar ?

Sual 6

9-cu sinif şagirdi Asif bu gün avtobusa daxil olan zaman hamının ödənişi kartla etdiyini görür , düşünür ki,mən də ödənişi kartla etməliyəm.Qeyd olunan situasiya asihdakilardan hansına aid ola bilər?

Sual 7

Elm və biliyə aid atalar sözünü müəyyən edin.Qeyd edilən nümunə taksonomiya və təfəkkürün hansı növlərinə aid olacaq?

Sual 8

Şagird Nizami Gəncəvinin 1-ci poeması olan "Sirlər Xəzinəsi" əsərini oxuyub başa düşmür. Qeyd edilən nümunə təfəkkürün hansı növünə aiddir? 

Sual 9

8-ci sinifdə riyaziyyat fənnindən dərs keçən Afaq müəllimə sinifdə yalnız yaxşı oxuyan şagirdləri irəli çəkirsə, Afaq müəllimə təlimin prinsiplərindən hansının qaydalarına əməl etmir?

Sual 10

Sinif yoldaşım və dostum olan Asif cümlədə fonetik təhlil apara bilmir.Qeyd olunan nümunəyə baxsaq,biliyin hansı növünün pozulduğunu demək olar?

Sertifikasiya və Miq imtahanlarına hazırlaşanlar üçün online test

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!