Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi:kök və şəkilçi mövzusunda 10 Suallıq Test
Söz yaradıcılığından biliklərinizi yoxlamaq üçün 10 suallıq test.

"Qır"feili bu sözlərdən birinin köküdür:

Kök və şəkilçilərə düzgün ayrılmış sözü müəyyən edin.

"Gözəlliklərdəndir" sözünün kökü hansıdır?

Hansı bənddəki sözlərə ön şəkilçi artırmaq olmaz?

Hansı bənddəki sözlərdə iki leksik şəkilçi vardır?

"Fərqləndirilmişdir" sözünün tərkibində işlənib:

"Dözümsüzlüyümüz" sözünün tərkibində işlənib:

"Aydınlaşdırdıq" sözünün tərkibində işlənib:

"Geyindirilmişdir" sözünün tərkibində işlənib:

"Güldandakılar"sözünün tərkibində işlənib:

Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi:kök və şəkilçi mövzusunda 10 Suallıq Test

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!