Tarix pulsuz sınaq
Tarix sualları

1) Uyğunluq pozulmuşdur:

2)İbtidai icma quruluşu şərti olaraq bölünür:

3)Dövrlərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1.Neolit 2. Eneolit 3. Paleolit 

4. Mezolit

4) İbtidai insanların Azərbaycanda məskunlaşmasına şərait yaratmış amil deyil

5)Məntiqi uyğunluğu müəyyən edin:

6)Üst Paleolit va Mezolit dövrü üçün oxşar cəhəti müəyyən edin:

7) Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1.Heyvanların əhliləşdirilməyə 

başlanması  2.İnsanların ilk dəfə metalla

 tanış olması 3.Axirət dünyasına inamın 

yaranması 4.Müasir insan tipinin 

meydana gəlməsi

Uyğunluq pozulmuşdur:

9) İbtidai icma quruluşu hansı prinsipə əsasən müxtə- lif dövrlərə bölünmüşdür:

10) Məntiqi uyğunluğu tamamlayın:

Tarix pulsuz sınaq

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!