Təsdiq və İnkar Feillərinə Aid 10 suallıq Sınaq Testi
Təsdiq və İnkar Feilləri dərsindən sonra, dərsdi necə mənimsədiyiniz öyrənmək üçün bu testlə özünüzü sınaya bilərsiniz.

1) Səhv fikri seçin:

2) Təsdiq və inkar fellər haqqında fikirlərdən biri düzdür:

3) Aşağıdakılardan biri səhvdir:

4) Fellər hərəkətin icra olunduğunu bildirdiyi kimi, icra olunmadığını da bildirir. Bu cəhətdən felin neçə forması var?

5) Cümlələrdən birində - ma, - mə şəkilçisi qəbul etmiş sözlərdən biri felin inkar formasındadır:

6) Cümlələrdən hansında fel inkardadır?

7) Cümlələrdən hansında fel inkardır

8) Fellərdən birinə -ma inkar şəkilçisi artırıldıqda şəkilçinin saiti düşəcək.

9) inkarda olan fel hansıdır?

10) Aşağıdakı suallardan hansı təsdiqdədir

Təsdiq və İnkar Feillərinə Aid 10 suallıq Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!