Dövlət Qulluğu Konstitusiya Online Sınaq Testi
Dövlət Qulluğu Konstitusiyaya Aid Online Sınaq Testi

1. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin ..............?

2. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

3. Aşağıdakılardan hansı müddəa yalnışdır?

4. Konstitusiyaya görə hər bir kəsin dinə müstəqil münasibətini müəyyənləşdirir:

5. AR Konstitusiyasına əsasən şəxsi toxunulmazlıq hüququna aid deyil:

6. Məntiqi uyğunluğu müəyyən edin:


1. Şəxsi toxunulmazlıq 

2. Mənzil toxunulmazlığı 

3. ...

7. AR Konstitusiyasına əsasən Sosial təminat hüququna aid deyil:

8. AR Konstitusiyasına görə vətəndaşların əsas vəzifələrindən biridir:

9. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin etmək hansı orqanların borcudur?

1. Prokurorluq 

2. Ədliyyə 

3. Qanunvericilik

4. İcra 

5. Bələdiyyə

6. Məhkəmə

10. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə hansı müddətdə müvafiq olaraq qanunla müəyyən edilmiş iş günü və ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir?

Dövlət Qulluğu Konstitusiya Online Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!